نام سید عباس
نام خانوادگی طاهر
رشته تحصيلي برق
کشور محل اخذ مدرک ایران-تربیت مدرس
مرتبه علمي استاد
نوع استخدام رسمی قطعی
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده مهندسی برق - کامپیوتر
پست الکترونیکی Sataher@kashanu.ac.ir
 
اخبار